Змістові напрями роботи

untitledКомунального закладу «Дошкільний навчальний заклад №45 Вінницької міської ради»

на 2017-2018 н.р.

Проаналізувавши  стан навчально-виховної роботи за 2016-2017 навчальний  рік, з метою підвищення якості навчання  та  виховання дітей педагогічний колектив дошкільного закладу в 2017-2018 навчальному році ставить перед собою такі завдання:

 • Продовжити роботу над формуванням художньо-естетичних цінностей у процесі створення єдиного освітнього простору ДНЗ і родини, об’єднаних загальним спрямуванням залучення дітей до мистецької культури.
 • Збагатити навчально-виховні форми роботи новими освітніми технологіями у процесі вдосконалення соціального розвитку дітей, активізувати спільну роботу ДНЗ та сім’ї щодо забезпечення правового захисту дітей дошкільного віку.
 • Формувати мовленнєво-комунікативну компетенцію дітей дошкільного віку шляхом використання методів інтерактивної взаємодії та ігрової діяльності в ДНЗ.
 • Використовувати інформаційно-комунікативні технології в освітньо-виховному процесі дошкільного навчального закладу.

Напрямок роботи ДНЗ — художньо-естетичний

Художньо-естетичний розвиток має допомогти остаточно відмовитись від методик «дозволено — заборонено» та впроваджувати педагогіку стосунків, розвивати творчі здібності дошкільників: музичні, театральні, образотворчі, хореографічні.

Головними завданнями дошкільного закладу є:

 1. Розвивати самоактивність дитини, як головного чинника становлення суб’єктності у дошкільному віці, шляхом розвитку її самосвідомості та усвідомлення своїх набутих вмінь у спільній з дорослими художньо-естетичній діяльності.
 2. Формувати компетентність дитини в мистецькій діяльності:
 • розвивати естетичне ставлення до реального світу та світу мистецтва;
 • знайомити з творами  образотворчого, музичного, театрального, хореографічного, літературного мистецтва;
 • вчити передавати художній образ мовою образотворчого, музичного, театрального, літературного, хореографічного мистецтва, проявляти творче уявлення;
 • формувати практичні вміння та навички: працювати з різними матеріалами, використовуючи різні техніки, підбирати відповідні засоби реалізації задуму;
 • виховувати естетичну чутливість.
 1. Розвивати у дітей творчі художньо-естетичні здібності в різних видах діяльності.
 2. Забезпечити фізичне і психічне здоров’я дошкільника.
 3. Розвивати пізнавальні, естетичні і моральні якості, гнучкість і нешаблонність мислення, формувати загальну культуру дитини.
 4. Сприяти створенню умов для поглибленого оволодіння певною справою, розвитку відповідних інтересів, нахилів, здібностей дитини; формуванню позитивної соціальної компетенції, виховувати соціальну відповідальність та позитивну самооцінку.
 5. Сприяти емоційному благополуччю дітей – основному показнику їх психічного здоров’я, створити відповідний мікроклімат в дошкільному навчальному закладі.
 6. Формувати психологічну готовність дітей до шкільного навчання.

пр