Атестація педагогічних працівників

 Педагоги, які підлягають черговій атестації c2409fe2ce1b

 1. Мельничук Н.А. – вихователь, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «вихователь-методист»;
 2. Заліцька С.В. – вихователь, кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії»;
 3. Журавель О.В. – вихователь, кваліфікаційна категорія «спеціаліст»;
 4. Ковальчук Т.Л. – вихователь, кваліфікаційна категорія «спеціаліст»;
 5. Крижанівська Л.М. – музичний керівник, кваліфікаційна категорія «спеціаліст».

Склад атестаційної комісії на 2017-2018 н.р.

 • Голова атестаційної комісії: Ягніч Н.І.
 • Заступник: Карпина А.В.,
 • Члени комісії:
 •  Савчук О.І. – секретар,
 • Мельничук Н.А.,
 • Малайчук О.В.,
 • Оніщук В.М.

Мета атестації педагогічних працівників

· Активізація їхньої творчої професійної діяльності;

· Підвищення відповідальності за результати роботи;

· Оцінка особистісних якостей;

· Визначення рівня якості виконання ними посадових обов’язків, зазначених у професійно-кваліфікаційних характеристиках, нормативно-правових документах;

· Забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці.

Ведення документації з атестації

Проведення атестації передбачає ведення цілої низки документів, оформлення яких, як правило, покладається на вихователя-методиста. Зокрема, у методичному кабінеті ДНЗ має бути впорядковано такі матеріали щодо атестації:

· законодавчі і нормативні документи з питань атестації педагогічних працівників;

· перспективний план курсової перепідготовки педагогічних працівників;

· перспективний план атестації педагогічних працівників;

· графік проведення атестації педагогічних працівників;

· пам’ятки, порадники для педагогів, які атестуються;

· матеріали з вивчення, узагальнення досвіду роботи педагогів;

· аналітичні матеріали з вивчення рівня компетентності дітей;

· аналітичні матеріали з вивчення результативності роботи педагогів (діловий щоденник аналізу освітньої роботи, індивідуальна облікова картка педагога, модель оцінювання результатів роботи педагогічних працівників тощо);

· аналітичні матеріали за результатами атестації педагогічних працівників (таблиці, різні типи діаграм тощо);

· матеріали, напрацьовані у процесі роботи атестаційної комісії, — протоколи засідань атестаційної комісії, бюлетені таємного голосування, книга обліку видачі атестаційних листів тощо (за умови виконання вихователем-методистом обов’язків секретаря атестаційної комісії).

В нашому закладі методична робота побудована так, щоб задіяти в ній кожного педагогічного працівника, залучаючи до участі в різноманітних заходах. Таким чином педагоги мають змогу реалізувати свої потенційні можливості, самореалізуватися. У міжатестаційний період адміністрацією закладу вивчається досвід роботи педагогів, узагальнюється та подається на розгляд, схвалення, затвердження до науково-методичної ради відповідного рівня, яка уповноважена здійснювати науково-педагогічну експертизу методичних матеріалів. Колективом закладу відстежуються будь-які досягнення, адміністрацією ведеться облік участі кожного педагогічного працівника у методичних заходах. Такі робочі матеріали допомагають дати обгрунтовану вичерпну характеристику діяльності педагога за весь міжатестаційний період, забезпечать об’єктивність в оцінюванні діяльності педагогів, дають змогу уникнути формалізму під час підбиття підсумків вивчення діяльності вихователів.

Законодавчі та нормативні документи з питань атестації педагогічних працівників

1. Закон України «Про освіту» від 05/09/2017  року

2. Закон України «Про дошкільну освіту» 

3. Типове положення про атестацію педагогічних працівників

4. Лист Міністерства освіти і науки України «Щодо окремих питань організації проведення атестації педагогічних працівників» від 4 листопада 2002 р. № 1/9-482

7. Лист Міністерства освіти і науки України «Щодо присвоєння педагогічних звань «вихователь-методист», «старший вихователь» від 26 листопада 2007 р. № 1/9-706

8. Лист Міністерства освіти і науки України «Про атестацію музичних керівників, інструкторів з фізкультури дошкільних навчальних закладів» від 16 березня 2009р. № 1/9-165

 4