Змістові напрями роботи

untitledКомунального закладу «Дошкільний навчальний заклад №45 Вінницької міської ради»

на 2022-2023 н.р.

Проаналізувавши  стан освітньої роботи за 2021-2022 навчальний  рік, з метою підвищення якості навчання  та  виховання дітей педагогічний колектив дошкільного закладу в 2022-2023 навчальному році ставить перед собою такі завдання:

 • Продовжувати робу щодо формування патріотичної компетентності дітей дошкільного віку щляхом упровадження інноваційних методик і технологій.
 • Створення належних уов для забезпечення якості освітнього процесу в закладі дошкільної освіти.
 • Посилити роботу на вивчення шляхів переходу від садочка до НУШ на основі врахування індивідуальних особливостей дітей, рівня їх психофізіологічного розвитку, використовуючи інноваційні технології.
 • Організація освітнього процесу для дітей з ООП в умовах сьогодення.

Напрямок роботи ЗДО — художньо-естетичний

Художньо-естетичний розвиток має допомогти остаточно відмовитись від методик «дозволено — заборонено» та впроваджувати педагогіку стосунків, розвивати творчі здібності дошкільників: музичні, театральні, образотворчі, хореографічні.

Головними завданнями дошкільного закладу є:

 1. Розвивати самоактивність дитини, як головного чинника становлення суб’єктності у дошкільному віці, шляхом розвитку її самосвідомості та усвідомлення своїх набутих вмінь у спільній з дорослими художньо-естетичній діяльності.
 2. Формувати компетентність дитини в мистецькій діяльності:
 • розвивати естетичне ставлення до реального світу та світу мистецтва;
 • знайомити з творами  образотворчого, музичного, театрального, хореографічного, літературного мистецтва;
 • вчити передавати художній образ мовою образотворчого, музичного, театрального, літературного, хореографічного мистецтва, проявляти творче уявлення;
 • формувати практичні вміння та навички: працювати з різними матеріалами, використовуючи різні техніки, підбирати відповідні засоби реалізації задуму;
 • виховувати естетичну чутливість.
 1. Розвивати у дітей творчі художньо-естетичні здібності в різних видах діяльності.
 2. Забезпечити фізичне і психічне здоров’я дошкільника.
 3. Розвивати пізнавальні, естетичні і моральні якості, гнучкість і нешаблонність мислення, формувати загальну культуру дитини.
 4. Сприяти створенню умов для поглибленого оволодіння певною справою, розвитку відповідних інтересів, нахилів, здібностей дитини; формуванню позитивної соціальної компетенції, виховувати соціальну відповідальність та позитивну самооцінку.
 5. Сприяти емоційному благополуччю дітей – основному показнику їх психічного здоров’я, створити відповідний мікроклімат в дошкільному навчальному закладі.
 6. Формувати психологічну готовність дітей до шкільного навчання.

пр