Нормативна база ЗДО

Для ознайомлення з нормативно-правовою базою ЗДО Ви можете відвідати офіційний веб-сайт МОН України
Положення «Про дошкільний навчальний заклад»
Положення «Про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад — загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад — дошкільний навчальний заклад»
Наказ МОН України «Про затвердження Примірного статуту дошкільного навчального закладу»
Інструкція «Про ділову документацію в дошкільних закладах»
Наказ МОН України «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних-загально-освітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів загальноосвітніх навчальних закладах»
Порядок комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу
Положення «Про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації
Лист МОН України № 1/9-349 від 19.05.2006

Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України
Інструкція «Про порядок ведення трудових книжок працівників»
Порядок державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів
Типове положення «Про атестацію педагогічних працівників України»
Наказ МОН України «Про визначення порядку присвоєння педагогічних звань педагогічним працівникам»
Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти
Наказ МОН України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»
Постанова «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
Методичний лист «Організація та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах»
Інструктивно-методичний лист «Про планування освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі»
Наказ МОН України «Про затвердження «Типового обліку обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах»
Методичні рекомендації «Підбір і використання іграшок для-дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах»
Наказ МОН України «Про прийом дітей до 1 класу загальоосвітніх навчальних закладів»
Інструкція «Про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів)
Лист МОН України «Про організацію навчання учнів 1 класу на базі дошкільного навчального закладу»

Постанова «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів»
Порядок встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах
Постанова «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»
Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах
Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах
Про харчування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування у загальноосвітніх навчальних закладах

Порядок медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі
Наказ МОЗ та МОН України «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі»
Положення «Про медичний кабінет дошкільного навчального закладу»
Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі
Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти